Піч шахтна вапняково-газова типу ПШІ

Призначення (функція): піч шахтна вапняно-газова типу ПШІ, далі піч, є технологічним обладнанням для отримання вапна і сатураційного (пічного) газу шляхом випалу вапняку. Використовується на заводах: цукрової, будівельної, хімічної та металургійної галузей.

Принцип роботи: Піч шахтна вапняково-газова марки ПШІ є циліндричною шахтою, що футерована всередині ізоляційною цеглою і вогнетривкою цеглою. Верх футерування, від руйнування при завантаженні шихти, оберігає відбійний панцир. Для забезпечення будівельної міцності і попередження підсосу атмосферного повітря шахта поміщена в металевий кожух, зварений із сталевого листа. Нижня частина шахти має форму конуса. Шахта печі спирається на чотири опори, розташовані на фундаменті. Верх шахти закритий плоским перекриттям з листової сталі. Відведення пічного газу здійснюється через кільцевий короб відведення газу, через зазор між панциром відбійним і футеровкою печі. У верхній частині печі на плоскому перекритті, встановлюється пристрій завантажувально-розподільчий, що складається з приймального бункера з кришкою затвора і поворотного лотка. Рівномірність розподілу шихти в печі забезпечується поворотним лотком. Для вивантаження вапна з печі в нижній конусній частині шахти встановлений вузол вивантаження. Вапно за допомогою «столу» вивантажується в бункер розташований під піччю. Привід надає «столу» зворотно – поступальний рух. Змінюючи частоту зворотно – поступальних коливань, можна змінювати інтенсивність вивантаження. Завантаження шихти в піч здійснюється ковшем скіпового підйомника. У стовбурі скіпового підйомника виконані двері, до яких підведені перехідні площадки від майданчиків шахти печі. На рівнях площадок обслуговування печі в шахті виконані люки для виконання футеровки і ремонтних робіт. Наповнення шихтою ковша контролюється системою автоматичного контролю. Пристрій завантажувально – розподільчий має забезпечувати надійну герметизацію шахти і рівномірність розподілу вапняку і палива по її горизонтальному перерізу. Трубопровід відбору газу, розташовується нижче рівня завантаження шихти, в результаті чого створюється розрідження, необхідне для підсосу повітря через вузол вивантаження в кількості, необхідній для згоряння палива в зоні горіння. Вузол вивантаження забезпечує рівномірність відбору вапна в заданому темпі: як за часом, так і по перетину шахти, а також забезпечує рівномірність протяжки повітря по перетину шахти.

Опис

Технічні характеристики

N п/п Найменування Од. вим. ПШІ-150
1. Технічна продуктивність по СаО т/год 150
2. Технічна продуктивність по сатураційному газу м3/год 12 000
3. Вміст СО2 в сатураційному газі % 34-38
4. Ступінь випалу вапняку % 90-92
5. Температура сатураційного газу, що відбирається  °С 100-120
6. Температура вапна, що вивантажується  °С Т навк.серед. + 50
7. Питомий об’єм вапна т СаО/м2 за добу 12,5
8. Питома витрата умовного палива на 1т СаО кг/т 128-145
9. Зовнішній діаметр печі м 5,2
10. Внутрішній діаметр печі м по футеровке
11. Корисна висота шахти печі, не менше м 18
12. Габаритні розміри (без врахування ствола скіпового
підйомника, площадок обслуговування і трубопроводу
відбору газу), не більше
– діаметр
– висота
мм

 

 

6 270
40 395

13. Маса металу у виробі, не більше кг 90 000

 

Піч поставляється в розібраному вигляді окремими складовими частинами згідно таблиці (див. нижче).

Складові частини печі ПШІ

п/п Найменування частин обладнання Кіл-сть комплектів, шт. Маса (орієнтовно), кг
1 Пристрій завантажувально-розподільний типу LUS 1 3 100
2 Вузол вивантаження типу UU 1 2 850
3 Стовбур скіпового підйомника 1 5 850
4 Ківш скіпового підйомника 1 900
5 Шахта 1 35 000
6 Сходи і площадки обслуговування 1 14 500
7 Опорна частина 1 21 100
8 Лебідка скіпового підйомника типу LSP 1 1 250
    Всього 84550